Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest w 2015 r.

Gmina Rytwiany ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiany w 2015 r.

Dofinansowaniu podlegają w 100% koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania materiałów budowlanych w postaci płyt azbestowo-cementowych zawierających azbest bądź koszty transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest usuwanych z hałd.

Z dofinansowania korzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielami (współwłaścicielami, wieczystymi użytkownikami) budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy Rytwiany.

Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich złożenia do czasu wyczerpania środków pieniężnych przeznaczonych w budżecie w 2015 roku oraz dotacji na realizację zadań założonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rytwiany na lata 2013-2032”.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15 do dnia 31.03.2015r.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Zarządzeniem Nr 7/2014 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 10.02.2014r w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na realizację usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rytwiany

Druk wniosku jest dostępny na stronie Gminy Rytwiany lub w Urzędzie Gminy Rytwiany ul. Staszowska 15 pok. 30.

UWAGA! Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Druki oraz zarządzenie do pobrania

 

 

 

 

 

Więcej artykułów…