Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Realizacja „PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY RYTWIANY”

     


W 2015r Gmina Rytwiany realizuje zadanie pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiany”.
Zadanie obejmuje:
- demontaż pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest, transport i utylizacje na składowisku w Dąbrowie gm. Tuczępy w ilości 3960m2 .
- usuwanie odpadów zawierających azbest zalęgających na posesjach w ilości 2935 m2
Całkowity koszt zadania określono na kwotę: 34646,94 zł.
Na pokrycie kosztów Gmina Rytwiany otrzyma dotację w wysokości:
- 12 126,43 zł (35%) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
- 17 323,46zł (50%) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- 5 197,05 zł (15%) z budżetu Powiatu staszowskiego
Zadania z zakresu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rytwiany” realizowane są na terenie Gminy Rytwiany od 2009 roku. W tym okresie na składowisku odpadów w Dobrowie unieszkodliwiono 251Mg odpadów zawierających azbest.

 

 

Więcej artykułów…