Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest w 2016 r.

Informacja-Gmina-RytwianyGmina Rytwiany ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiany w 2016 r .
Dofinansowaniu podlegają w 100% koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania materiałów budowlanych w postaci płyt azbestowo-cementowych zawierających azbest bądź koszty transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest usuwanych z hałd.
Z dofinansowania korzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielami (współwłaścicielami, wieczystymi użytkownikami) budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy Rytwiany.
Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich złożenia do czasu wyczerpania środków pieniężnych przeznaczonych w budżecie w 2015 roku oraz dotacji na realizację zadań założonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rytwiany na lata 2013-2032”.


Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Rytwiany , ul. Staszowska 15 do dnia 31.03.2016r.

Druk wniosku jest dostępny na stronie Gminy Rytwiany lub w Urzędzie Gminy Rytwiany ul. Staszowska 15 pok. 30

Osoba do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań: Bronisława Widanka inspektor ds. komunalnych i ochrony środowiska - tel. 15 864 79 57.

UWAGA! Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Druki oraz zarządzenie do pobrania

Wójt Gminy
mgr Grzegorz Forkasiewicz
 

 

Więcej artykułów…