Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie do składania deklaracji uczestnictwa w projekcie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany”

OGŁOSZENIE

   
Gmina Rytwiany zamierza realizować zadanie pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany”. Zainteresowanych uczestnictwem w projekcie proszę o złożenie deklaracji w terminie od 14.12.2015r. do 15.01.2016r. w Urzędzie Gminy Rytwiany, pokój nr 13 (sekretariat).

Regulamin zadania oraz dokumenty związane są do wglądu w Urzędzie Gminy, pokój nr 34 oraz na stronie internetowej www.rytwiany.com.pl.

Wszelkich informacji w sprawie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków można uzyskać u kierownika referatu Inwestycji, infrastruktury i środowiska, pokój nr 34, tel.158647939

 Wójt Gminy Rytwiany
  mgr Grzegorz Forkasiewicz

Załączniki:

deklaracja_przystapienia.doc

regulamin.doc

umowa_o_realizacji.doc

umowa_uzyczenia.doc

umowa_wstepna.doc

Zarządzenie nr 56/2015

 

Więcej artykułów…