Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Realizacja PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RYTWIANY

     

W 2016r Gmina Rytwiany realizuje zadanie pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiany”.
Zadanie obejmuje:
- demontaż pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest, transport i utylizacje na składowisku w Dąbrowie gm. Tuczępy w ilości 5935m2 .
- usuwanie odpadów zawierających azbest zalęgających na posesjach w ilości 2140 m2


Całkowity koszt zadania wyniesie: 41 892,28 zł.
Na pokrycie kosztów Gmina Rytwiany otrzyma dotację w wysokości:
- 14 662,30 zł (35%) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
- 20 946,14zł (50%) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- 6 283,84 zł (15%) z budżetu Powiatu staszowskiego
 

 

Więcej artykułów…