Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu w 2018 roku

Informacja-Gmina-RytwianyNabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu w 2018 roku z terenu Gminy Rytwiany w ramach realizacji zadań zawartych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rytwiany na lata 2013-2032”.


Wójt Gminy Rytwiany ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiany w 2018 r w ramach realizacji zadań zawartych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rytwiany na lata 2013-2032 ”.
Dofinansowaniu podlegają w 100% koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania materiałów budowlanych w postaci płyt azbestowo-cementowych zawierających azbest bądź koszty transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest.
Dotacja na to zadanie pozyskiwania jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z budżetu powiatu staszowskiego.

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę w/w dofinansowania.

Wnioski składać mogą osoby fizyczne będące właścicielami (współwłaścicielami, wieczystymi użytkownikami) budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy Rytwiany.
Złożone wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich złożenia do czasu wyczerpania środków pieniężnych przeznaczonych w budżecie w 2018 i pozyskanych dotacji.

Termin składania wniosków upływa z dniem 31.03.2018r.

Druk wniosku jest dostępny na stronie Gminy Rytwiany lub w Urzędzie Gminy Rytwiany ul. Staszowska 15 pok. 30

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 15 864 79 57.

UWAGA! Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

 


Wójt Gminy
mgr Grzegorz Forkasiewicz

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
 

 

Więcej artykułów…