Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Rekomendacje dla administracji w związku z wystąpieniem silnych mrozów

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
                                                                                                          Kielce, dnia
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Starostowie,
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
/wszyscy/
 
 
 
 
            W związku z występowaniem silnych mrozów, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystosowało REKOMENDACJE DLA ADMINISTRACJI:
 
ü Identyfikacja, stała kontrola oraz transport ciepłych posiłków do miejsc przebywania osób bezdomnych.
ü Koordynacja współpracy Policji i Straży Miejskiej z przedstawicielami noclegowni i schronisk.
ü Bezwzględny transport osób znajdujących się w stanie po spożyciu alkoholu do izb wytrzeźwień.
ü W warunkach zagrożenia życia lub zdrowia transport osób znajdujących się w stanie po spożyciu alkoholu do noclegowni lub schronisk w celu zapewnienia komfortu termicznego.
ü Włączenie w skład zespołu interwencyjnego ratownika medycznego (ocena stanu zdrowia, pomoc na miejscu, podejmowanie decyzji o przewiezieniu do szpitala).
ü Izby przyjęć i centra ratunkowe nie powinny wypisywać osób bezdomnych w godzinach nocnych (kontakt z Policją lub SM celem przewiezienia do schroniska lub noclegowni).
ü Aktywizowanie ośrodków pomocy społecznej celem wsparcia osób które nie są w stanie zapewnić należytego ogrzewania własnego lokalu.
ü Propagowanie wśród lokalnych społeczności poczucia obowiązku informowania właściwych służb lub inspekcji o osobach będących w bezpośrednim stanie zagrożenia życia lub zdrowia.
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Więcej artykułów…