Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 10

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 10
wydanego dnia 24.02.2018 o godz. 21:16
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny mróz/1
Obszar województwo świętokrzyskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 15:00 dnia 28.02.2018 do godz. 10:00 dnia 02.03.2018
Przebieg Prognozuje się temperaturę minimalną od -18°C do -14°C. Temperatura maksymalna od -10°C
do -7°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 15 km/h.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
90%
Uwagi Zmiana dotyczy ważności ostrzeżenia.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Grzegorz Mikutel
Godzina i data wydania godz. 15:04 dnia 28.02.2018
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MROZ/1 swietokrzyskie od 15:00/28.02 do 10:00/02.03.2018
temp.min -18 st., temp.maks -7 st., wiatr 10-15 km/h
RSO IMGW-PIB OSTRZEGA świętokrzyskie, mróz od 28.02 do rana 02.03, temperatura w nocy od
-18°C do -14°C, temperatura w dzień od -10°C do -7°C.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Więcej artykułów…