Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 10 wydanego dnia 28.02.2018 o godz. 15:04

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 10
wydanego dnia 28.02.2018 o godz. 15:04
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny mróz/1
Obszar województwo świętokrzyskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 08:00 dnia 02.03.2018 do godz. 10:00 dnia 03.03.2018
Przebieg Prognozuje się temperaturę minimalną od -14°C do -12°C, lokalnie około -17°C. Temperatura
maksymalna od -8°C do -6°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 15 km/h.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
90%
Uwagi Zmiana dotyczy ważności ostrzeżenia - przedłużenie ważności.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Łukasz Kiełt
Godzina i data wydania godz. 07:49 dnia 02.03.2018
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MROZ/1 swietokrzyskie od 08:00/02.03 do 10:00/03.03.2018
temp.min -17 st., temp.maks -6 st., wiatr 10-15 km/h
RSO IMGW-PIB OSTRZEGA świętokrzyskie, mróz od 02.03 do 03.03, temperatura w nocy od
-14°C do -12°C, lokalnie około -17°C, temperatura w dzień od -8°C do -6°C.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Więcej artykułów…