Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

MANIA DZIAŁANIA oraz DZIAŁAJ LOKALNIE - Ruszają dwa otwarte konkursy grantowe dla OPP, organizacji pozarządowych

1. MANIA DZIAŁANIA

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu wśród młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Rytwiany pod nazwą Lokalny Program Grantowy dla Młodzieży „Mania Działania”

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty  wymienione  w  art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 450)  z zakresu promocji i organizacji wolontariatu wśród młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Rytwiany pod nazwą Lokalny Program Grantowy dla Młodzieży „ Mania Działania”.

więcej...

 

2. DZIAŁAJ LOKALNIE

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Wspomaganie rozwoju wspólnoty lokalnej na terenie Gminy Rytwiany”.

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty  wymienione  w  art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 450)    z zakresu projektów służących realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Rytwiany.

więcej...

 

Więcej artykułów…