Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Ogłoszenie sprzedaży samochodu osobowego pożarniczego marki Żuk A15, stanowiącego mienie Gminy Rytwiany

Informacja-Gmina-Rytwiany

 

OR.5431.1.2018 GM        Rytwiany, dn. 14.03.2018r.

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Rytwiany ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego

 

Przedmiot sprzedaży:

Przedmiotem zbycia jest samochód osobowy pożarniczy marki Żuk A15, stanowiący mienie Gminy Rytwiany.

 

Dane identyfikacyjne pojazdu: Marka i model: Żuk A 15

Rodzaj pojazdu – samochód osobowy (specjalny)

 Nr rejestracyjny – TSZ 97CF

Rok produkcji –   1983            
Pojemność silnika - 2100,00 cm³

Kolor - Czerwony

Samochód  jest  używany, garażowany.

Brak aktualnych badań technicznych.

 

Cena wywoławcza samochodu osobowego wynosi – 1500,00 ZŁ Postąpienie w licytacji wynosi – 50 ZŁ

Przetarg odbędzie się w dniu 22.03.2018r. o godz. 10.15 w Urzędzie Gminy w Rytwianach, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany sala narad nr 3

 

Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien przedstawić oryginał pełnomocnictwa.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę zakupu.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia samochodu niezwłocznie po wygraniu przetargu jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i zawarciu umowy.

Przetarg jest ważny, jeśli nastąpi jedno przystąpienie.

Wójt Gminy Rytwiany zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Bliższe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rytwianach, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany.

 

Samochód można oglądać w Tuklęczy na placu OSP Tuklęcz bądź w dniu licytacji na placu UG Rytwiany ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany

 

Osoba do kontaktów: Gerard Majsak tel. 158647947

 

Regulamin przetargu ( licytacji) dostępny jest na stronie internetowej www.bip.rytwiany.pl, www.rytwiany.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rytwianach.

    Regulanin do pobrania: http://www.rytwiany.bip.jur.pl/dokumenty/zarz_22_2018.pdf

 

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone:

 

Więcej artykułów…