Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Mania Działania 2018 !

 

Jak się to zaczęło?
„Mania Działania” to autorski program Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa. Pierwsza edycja została zrealizowana w 2012 roku przy współpracy z dwiema gminami powiatu staszowskiego: Staszów i Rytwiany. W roku 2014 Programem objęto już 7 gmin: Staszów, Rytwiany, Osiek, Bogoria (pow. staszowski), Bieliny i Zagnańsk (pow. kielecki) i Krasocin (pow. włoszczowski), dzięki czemu 56 młodych osób zrealizowało 14 pomysłów na ciekawe społeczne projekty w swoich społecznościach lokalnych.
 
Wielki powrót! Działamy dalej!
W 2018 roku program będzie realizowany w 15 gminach województwa świętokrzyskiego, a jego operatorem regionalnym jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach przy wsparciu finansowym i merytorycznym Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.
 
Z terenu powiatu staszowskiego trzy gminy podjęły współpracę w tym programie tj: Łubnice, Połaniec i Rytwiany, a Fundacja FARMa jest ich lokalnym operatorem.
Nasz cel:
Celem programu jest przede wszystkim aktywizacja młodzieży poprzez umożliwienie im samodzielnej realizacji swoich pomysłów na projekty społeczne. Mania Działania w każdej gminie uruchamia także potencjał lokalnych instytucji i osób na rzecz młodzieży, buduje relacje i ożywia środowisko lokalne.
 
JAK TO DZIAŁA ?
Program w danej gminie rozpoczyna się od ogłoszenia konkursu. Projekty są zgłaszane przez młodzież w formie pisemnej i filmowej. W ramach programu 4-osobowe grupy młodzieży wybrane przez komisję konkursową otrzymują granty w wysokości max. 1.000,00 zł każda na samodzielną realizację własnych lokalnych projektów społecznych.
Czas trwania projektu młodzieżowego to min. 2 miesiące (zazwyczaj odbywają się w wakacje). Młodzież samodzielnie opracowuje projekt, realizuje go i rozlicza, dbając jednocześnie o jego dobrą promocję w środowisku lokalnym. Realizacji projektów przez młodzież towarzyszy intensywny proces edukacyjny z zakresu edukacji społecznej i obywatelskiej a także planowania, zarządzania, współpracy w grupie oraz budowania relacji ze środowiskiem lokalnym.
 
Każda grupa uczestniczy w szkoleniach oraz współpracuje z coachem- opiekunem grupy, który dba o to, by grupa zrealizowała postawione w Programie cele edukacyjne. Fundamentem Programu jest zasada „uczenie się przez działanie” oraz zasada edukacji rówieśniczej (uczymy się wspólnie pracując, każdy od każdego).
Wniosek, regulamin oraz więcej informacji na: http://www.fundacjafarma.pl/
 
W razie potrzeby prosimy o kontakt z:
 
Magdalena Marynowska -koordynator, tel: 609 499 065
 
Natalia Kos -coach, tel: 782 679 260, e-mail: natalia2707@wp.pl
 
Informacja-Gmina-Rytwiany
 
 

 

 

Więcej artykułów…