Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Promesa na remont infrastruktury drogowej dla Gminy Rytwiany

W środę 18 kwietnia 2018r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, wręczono promesy na sfinansowanie usuwania skutków klęsk żywiołowych, w zakresie remontów i odbudowy obiektów komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonych w wyniku powodzi lub nadmiernych opadów.

Wójt Gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz otrzymał dwie promesy opiewającą na łączną kwotę 1 075 000,00zł które pozwolą dofinansować przebudowy sześciu dróg gminnych:
1. odcinka drogi w miejscowości Ruda długości 400m (miedzy kaplicą a boiskiem)
2. drogi w miejscowości Sichów Duży (Lipki)
3. drogi w Sydzynie przez wieś
4. ul. Golejowskiej w Rytwianach
5. ul. Kolejowej w Rytwianach
6. ul. Cegielnia w Rytwianach

K.G.
 

Informacja-Gmina-Rytwiany

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński wręcza Wójtowi Gminy Rytwiany Grzegorzowi Forkasiewiczowi promesy na dofinansowanie odbudowy infrastruktury drogowej.
  Fot. Marzena Mąkosa / Radio Kielce

galeria fotografii artykuługaleria fotografii artykuługaleria fotografii artykułu

Informacja-Gmina-Rytwiany

 

Więcej artykułów…