Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Rewitalizacja centrum miejscowości Rytwiany

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego rozstrzygnął konkurs rewitalizacyjny dedykowany mniejszym miastom i miejscowościom – siedzibom gmin.

W konkursie zostało złożony 62 projekty, na drugi miejscu znalazła się gmina Rytwiany – 68 pkt i 2 mln 41 tys. zł. dofinansowania na zadanie „Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców gminy Rytwiany”

Przedmiotowy zakres projektu obejmuje szereg działań dotyczących najbardziej zdegradowanych części miejscowości Rytwiany, w tym obiektów zabytkowych oraz terenów poprzemysłowych, mających na celu nadanie mu nowych funkcji, a także wzrostu estetyki przestrzeni publicznej w celu rozwiązywania negatywnych zjawisk we wszystkich pięciu sferach interwencji rewitalizacji (społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej), tj.:

1. Zachowanie i udostępnienie zabytkowych ruin zamku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

2. Zagospodarowanie i adaptacja terenu na cele gospodarcze związane ze stworzeniem placu targowego.

3. Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych wraz z przebudową ul. Armii Krajowej i ul. Kościelnej.

4. Zakup wyposażenia do działalności kulturalnej GCKSiIT w Rytwianach.

5. Przebudowa i adaptacja poprzemysłowych obiektów starej gorzelni w Rytwianach na cele turystyczne i gospodarcze.

K.G.

Informacja-Gmina-Rytwiany

Źródło mapy: geoportal.gov.pl
 

 

Więcej artykułów…