Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na 43 sesję Rady Gminy Rytwiany

       Informacja-Gmina-Rytwiany                                                                                                                                    
                          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)
                                                             z w o ł u j ę
XLIII - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 11 maja 2018 r. (piątek)
o godzinie   8.00  w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany z następującym porządkiem obrad:
 
1.      Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2.      Zatwierdzenie protokołu z sesji nr XLII.
3.      Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
4.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2018-2030.
5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytwiany na 2018 rok.
6.      Interpelacje i wolne wnioski.
7.      Zamknięcie obrad sesji.
 
                                                                            Przewodniczący Rady Gminy
                                                                               /-/ Jerzy Gwizdowski

 

Więcej artykułów…