Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Realizacja „PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RYTWIANY”

Informacja-Gmina-Rytwiany
W 2018r. Gmina Rytwiany realizuje zadanie pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiany”.

Zadanie obejmuje:
- demontaż pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest, transport i utylizacje na składowisku w Dobrowie gm. Tuczępy w ilości 2000m2 .
- usuwanie odpadów zawierających azbest zalęgających na posesjach w ilości 2100m2

Całkowity koszt zadania wyniesie: 27486 zł.
Na pokrycie kosztów Gmina Rytwiany otrzyma dotację w wysokości:
- 13260,00 zł (50%) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
- 4122,90zł (15%) z budżetu Powiatu staszowskiego

Pozostała część kosztów zostanie sfinansowana z budżetu Gminy Rytwiany.Wójt Gminy Rytwiany
mgr Grzegorz Forkasiewicz
 

 

Więcej artykułów…