Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Ważna uroczystość w Strzegomiu. Książka „By nie zapomnieć…” już gotowa

W czwartek 20 grudnia w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Strzegomiu w bożonarodzeniowej scenerii symbolizującej „Tę Jedną Noc”, odbyło się podsumowanie projektu „Działaj lokalnie 2018”. Efektem końcowym działań nauczycieli, uczniów i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegomiu było wydanie publikacji „By nie zapomnieć…”

Informacja-Gmina-Rytwiany
Koordynatorami projektu były: Barbara Dynak oraz Urszula Suska. Zespół redakcyjny stanowili: dyrektor Kazimiera Krala, Dorota Mnich, Anita Bąk, Monika Krala, Dorota Saramak, Iwona Gawłowicz, Jan Reczko. Zespół wspomagający: Paulina Brozińska – Konys, Dawid Jagodziński, Grzegorz Kowal, Emilia Barabasz.

Publikacja została częściowo dofinansowana przez wójta gminy Rytwiany – Grzegorza Forkasiewicza, natomiast sekretarz gminy – Marianna Stryszowska, udzieliła wielu cennych informacji i wskazówek dotyczących miejscowości Strzegom. - Na promocję książki wybraliśmy okres Świąt Bożego Narodzenia, ponieważ czas ten jest mocno zakorzeniony w tradycji i kulturze narodu polskiego, a publikacja zawiera ważne obszary dziedzictwa.

Wykorzystane w niej materiały zgromadziliśmy dzięki działaniom grupy nieformalnej "Łączymy pokolenia" składającej się z nauczycieli i uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzegomiu, przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej, a także dzięki zaangażowaniu społeczeństwa - mówią koordynatorki projektu.
 
- Publikacja skierowana jest do wspólnoty lokalnej, władz samorządowych, organizacji i wreszcie do każdego, kto choć przez chwilę poczuł się spadkobiercą wszystkiego tego, co nas otacza. Serdeczne podziękowania należą się realizatorom opisów, wspomnień, wierszy - za ich aktywność pokazującą jak można - z pożytkiem dla swojej społeczności i z korzyścią dla nas wszystkich, pielęgnować dziedzictwo i traktować go jako bogactwo, które może posłużyć przyszłemu pokoleniu. Spadek po naszych przodkach jest ważny, bo decyduje o naszej tożsamości, o naszych korzeniach, o swojskości miejsca, z którego się wywodzimy - dodają.
 
Na promocji książki obecni byli przedstawiciele władz gminy: wójt Grzegorz Forkasiewicz, sekretarz Marianna Stryszowska, koordynator Ośrodka „Działaj lokalnie” w Staszowie – Magdalena Marynowska, która wspierała realizację projektu, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Jan Reczko, radna wsi Strzegom Dorota Saramak, oraz radna Mucharzewa Katarzyna Wielgus. Licznie przybyli również mieszkańcy miejscowości. Uczniowie w skrócie zaprezentowali fragmenty zamieszczone w publikacji.
 
- Realizacja projektu byłaby niemożliwa, gdyby nie świetna współpraca i ogromne zaangażowanie zespołu nauczycieli. Wspólne działania do późnych godzin przez okres 4 miesięcy zintegrowały grupę i mamy nadzieję, że zachęci nas to do kolejnych działań i w przyszłości uda nam się stworzyć coś nowego dla lokalnej społeczności - dodają koordynatorzy projektu.
 
Informacja-Gmina-Rytwiany
Informacja-Gmina-Rytwiany
Informacja-Gmina-Rytwiany
 
Źródło: Echo Dnia Świętokrzyskie  21 grudnia 2018
 

 

 

Więcej artykułów…