Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTY STATUTÓW - OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY RYTWIANY OGŁASZA, ŻE  ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTY STATUTÓW SOŁECTW W Grobla, Kłoda, Niedziałki, Pacanówka, Podborek, Ruda, Rytwiany, Szczeka, Sichów Duży, Sichów Mały, Strzegom, Strzegomek, Sydzyna, Święcica, Tuklęcz.
PROJEKTY STATUTÓW SĄ DOSTĘPNE:
- U SOŁTYSÓW,
- W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ GMINY RYTWIANY,
- NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY  RYTWIANY,
- W URZĘDZIE GMINY RYTWIANY - POKÓJ NR 8.
KONSULTACJE POLEGAJĄ NA KIEROWANIU DO URZĘDU GMINY RYTWIANY PISEMNYCH OPINII, WNIOSKÓW I UWAG MIESZKAŃCÓW DANEGO SOŁECTWA NA TEMAT PROJEKTU STATUTU.
OPINIE NALEŻY KIEROWAĆ NA „FORMULARZU ZGŁOSZENIA OPINII” DOSTĘPNYM U SOŁTYSA, 
W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ GMINY RYTWIANY, W URZĘDZIE GMINY RYTWIANY POKÓJ NR 8 WTERMINIE:
OD 09.01.2019 R. DO 22.01.2019 R.
 
WÓJT GMINY RYTWIANY
                                                                                                             /-/Grzegorz Forkasiewicz
Rytwiany, dnia 09.01.2019r.                                                                                                               

 

Więcej artykułów…