Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na V - sesję Rady Gminy Rytwiany

Informacja-Gmina-RytwianyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1342)

z w o ł u j ę

V - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 24 stycznia 2019 r. (czwartek)

o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie sesji.
2.      Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3.      Przyjęcie porządku obrad.
4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.      Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
6.      Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7.      Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji.
8.      Uchwała w sprawie planu pracy Rady Gminy Rytwiany i komisji stałych Rady Gminy na 2019 r.
9.      Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2019 – 2030.
10.   Uchwała w sprawie budżetu gminy na 2019 r.
11.   Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/242/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30.07.2018 r. w sprawie  emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
12.   Uchwała w sprawie statutów sołectw.
13.   Uchwała w sprawie wskazania przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.
14.   Sprawy różne i wolne wnioski.
15.   Zamknięcie obrad sesji.

 


Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Jerzy Gwizdowski


 

 

Więcej artykułów…