Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Projekty "Kierowca zawodowy - nowe kwalifikacje do zdobycia" oraz „Zawodowi kierowcy dla regionu świętokrzyskiego”

Szanowni Państwo,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na Państwa stronie internetowej notatki o realizowanych przez Szkołę Jazdy TOM Tomasz Molendowski projektach "Kierowca zawodowy - nowe kwalifikacje do zdobycia" oraz „Zawodowi kierowcy dla regionu świętokrzyskiego”. W ramach pierwszego projektu osoby dorosłe z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (osoby, które uczą się/pracują i/lub zamieszkują na terenie KOF) lub w ramach drugiego projektu osoby z woj. świętokrzyskiego, które z własnej inicjatywy będą zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji jako kierowca samochodu ciężarowego, będą miały możliwość zdobycia kompletu uprawnień do wykonywania pracy kierowcy zawodowego (kat C, C+E prawa jazdy oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona-przewóz rzeczy) lub jako kierowca autobusu wraz z kompletem uprawnień do wykonywania pracy kierowcy zawodowego (kat D prawa jazdy oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona-przewóz osób)
W dniach 17.01.2019 - 23.01.2019 prowadzony będzie nabór do w/w projektów.

Pierwszeństwo w rekrutacji przysługuje osobom, które ukończyły 50 rok życia oraz osobom z wykształceniem na poziomie co najwyżej ISCED 2 (gimnazjalne) włącznie.
W załączeniu do niniejszej wiadomości przesyłamy plik w formacie pdf oraz doc, zawierający informację o naborze oraz projekcie. Zamieszczenie tego ogłoszenia na stronie Urzędu, umożliwi dostęp do szerszego grona potencjalnych odbiorców działań projektowych z Państwa terenu.
Będziemy wdzięczni za współpracę.
Projekty jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych.

Z poważaniem;
Zespół projektowy

informacja_kierowc.pdf

 

Więcej artykułów…