Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacja dla rolników w sprawie podatku akcyzowego

Uwaga rolnicy!
 
W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w zakresie oznaczenia oleju napędowego informuje się rolników, że termin składania wniosków w pierwszym półroczu 2019 roku został wydłużony do 1 kwietnia 2019roku. Okres za jaki producent rolny dołącza faktury dokumentujące nabycie oleju nie zmienił się i wynosi 6 miesięcy poprzedzających luty , czyli 1 sierpień 2018 r- 31 styczeń 2019r.
Decyzje wydaje się w terminie do 30 kwietnia 2019 roku
Termin wypłaty zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w  okresie od 1 kwietnia 2019roku do 31 maja 2019roku na wskazane we wniosku konto.  
 
 WÓJT GMINY RYTWIANY
/-/ Grzegorz Forkasiewicz

 

Więcej artykułów…