Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Komunikat Wójta Gminy Rytwiany w sprawie strajku nauczycieli na terenie Gminy Rytwiany

Szanowni Państwo

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Rytwianach poinformował Wójta Gminy Rytwiany o braku możliwości zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i przedszkolakom w czasie akcji strajkowej nauczycieli i pracowników Zespołu Placówek Oświatowych w Rytwianach.

W związku z powyższym Dyrektor podjął decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w dniu 8 kwietnia 2019 roku, jednocześnie zapewnił, że zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w szkole i w przedszkolu będą zorganizowane.
Dowozy uczniów do szkoły i przedszkola również będą zapewnione – według dotychczasowego rozkładu.

Z uwagi na to, że nie można przewidzieć jak długo potrwa akcja strajkowa, to decyzja o zawieszeniu zajęć będzie podejmowana na każdy kolejny dzień. Ponadto informuję, że Gmina Rytwiany nie jest stroną sporu ze związkami zawodowymi nauczycieli.

O bieżącej sytuacji będziecie Państwo informowani przez Dyrektora ZSO w Rytwianach oraz Wójta Gminy Rytwiany, dlatego proszę o śledzenie bieżących informacji na stronie internetowej szkoły w Rytwianach: http://zsorytwiany.pl/ , tablicach ogłoszeń w szkole oraz na stronie internetowej Gminy Rytwiany http://rytwiany.com.pl/

Zajęcia dydaktyczne w Zespole Placówek Oświatowych im. Marii Firlejczyk w Sichowie Dużym
oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzegomiu odbywają się bez zmian, nauczyciele i pracownicy tych placówek nie przystąpili do strajku.

Rytwiany, dnia 05. 04. 2019 r.

Z wyrazami szacunku
/-/Grzegorz Forkasiewicz
Wójt Gminy Rytwiany

 

Więcej artykułów…