Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 MAJA 2019 R.

Informacja-Gmina-Rytwiany

 Szanowni Mieszkańcy Gminy Rytwiany!

 
Informujemy, że z dniem 1 maja 2019 r. wchodzi w życie Uchwała Rady Gminy Rytwiany dotycząca nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rytwiany. Wzrost opłaty spowodowany jest wzrostem ceny za transport odpadów komunalnych o ok. 14 %, oraz kosztów zagospodarowania w Regionalnej Instalacji Przetwarzana Odpadów w związku z tzw. „opłatą składowiskową” zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. dot. opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 723).
 
W związku ze zmianą stawki, opłaty za II kwartał 2019 r. należy uiszczać wg następujących wytycznych:
 • za kwiecień 2019 r. – opłata liczona wg starej stawki 7 zł/os. (obowiązującej od 01.04.2018 r. do 30.04.2019 r.),
 • za maj i czerwiec 2019 r. – opłata liczona wg nowej stawki zgodnie z poniższą tabelą (obowiązującej od 01.05.2019 r.).
Przypominamy, że wysokość opłaty liczy się poprzez mnożenie:
 • Nieruchomości zamieszkałe:
liczba mieszkańców nieruchomości
(niezależnie od wieku)
x
jednostkowa stawka złotych za osobę
(pkt 1, 2 lub 3 z poniższej tabeli)
 • Nieruchomości niezamieszkałe:
liczba pojemników miesięcznie
(o określonej pojemności)
x
jednostkowa stawka złotych za dany pojemnik
(pkt 4 z poniższej tabeli)
 
Obliczanie miesięcznej opłaty od 01.05.2019 r. należy wykonywać według cennika przedstawionego w poniższej tabeli:
Lp.
Określenie nieruchomości
Odpady zbierane selektywnie
(odpady segregowane)
Odpady zbierane nieselektywnie
(odpady niesegregowane) 
1
Nieruchomość zamieszkana
8,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca
16,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca
 2
Nieruchomość zamieszkana
przez rodziny wielodzietne*
5,60 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca
11,20 zł miesięcznie od jednego mieszkańca
3
Nieruchomość zamieszkana
przez rodzinę wielodzietną i osoby nie wchodzące w skład rodziny wielodzietnej*
Suma z:
· Mieszkańcy nie wchodzący w skład rodziny wielodzietnej 8,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca
· Mieszkańcy wchodzący w skład rodziny wielodzietnej 5,60 zł miesięcznie od każdego członka rodziny wielodzietnej
Suma z:
· Mieszkańcy nie wchodzący w skład rodziny wielodzietnej 16,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca
· Mieszkańcy wchodzący w skład rodziny wielodzietnej 11,20 zł miesięcznie od każdego członka rodziny wielodzietnej
 4
Nieruchomość, na której 
nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne
1) o pojemności 120 litrów - 13,50 zł,
2) o pojemności 240 litrów - 27,00 zł,
3) o pojemności 1100 litrów – 114,00 zł,
4) kontener KP 7 – 514,00 zł
Stawki opłat określone w pkt. 4 dotyczą jednorazowego opróżniania pojemnika
1) o pojemności 120 litrów - 27,00 zł,
2) o pojemności 240 litrów - 54,00 zł,
3) o pojemności 1100 litrów – 228,00 zł,
4) kontener KP 7 – 862,00 zł
Stawki opłat określone w pkt. 4 dotyczą jednorazowego opróżniania pojemnika
Inne pojemniki – wielokrotność opłaty za pojemnik 120 l
Inne pojemniki – wielokrotność opłaty za pojemnik 120 l
5
Nieruchomości
o charakterze mieszanym,
tj. nieruchomość w części zamieszkałych i w części
nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne
  Suma opłat obliczonych
z pozycji 1, 4 lub 2, 4 lub 3, 4
 6 
Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane przez część roku 
Ryczałtowa stawka 61,50 zł rocznie
Ryczałtowa stawka 123,00 zł rocznie
* Rodziny wielodzietne, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.)

  

Przykłady obliczeń ww. opłaty za II kwartał 2019 r.:
Gospodarstwo jednoosobowe, odpady zbierane w sposób selektywny:
 • za kwiecień 2019 r. – opłata 7,00 zł,
 • za maj i czerwiec 2019 r. – opłata wynosi: 8,00 zł * 1 osoba * 2 m-ce = 16,00 zł
 • łącznie za II kwartał 23,00 zł
 
Gospodarstwo trzyosobowe, odpady zbierane w sposób selektywny:
 • za kwiecień 2019 r. – opłata wynosi: 7,00 zł * 3 osoby * 1 m-c = 21,00 zł,
 • za maj i czerwiec 2019 r. – opłata wynosi:  8,00 zł * 3 osoby * 2 m-ce = 48,00 zł
 • łącznie za II kwartał 69,00 zł
 
Gospodarstwo jednoosobowe, odpady zbierane w sposób NIEselektywny:
 • za kwiecień 2019 r. – opłata 14,00 zł,
 • za maj i czerwiec 2019 r. – opłata wynosi: 16,00 zł * 1 osoba * 2 m-ce = 32,00 zł
 • łącznie za II kwartał 46,00 zł
 
Gospodarstwo pięcioosobowe, odpady zbierane w sposób selektywny, ulga dla RODZINY WIELODZIETNEJ
 • za kwiecień 2019 r. – opłata wynosi: 7,00 zł * 5 osób * 1 m-c * 0,5 (ulga „-50%”)= 17,50 zł
 • za maj i czerwiec 2019 r. z ulgą „-30%” – opłata wynosi: 8,00 zł * 5 osób * 2 m-ce * 0,7 (ulga „-30%”) = 56,00 zł
 • łącznie za II kwartał 73,50 zł
 
UWAGA
Przypominamy, że na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek aktualizowania złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli wystąpią jakieś zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.
 
Zmiany, które należy uwzględnić obejmują między innymi:
 • narodziny dziecka,
 • wprowadzenie się osób do mieszkania lub domu,
 • tymczasowe zamieszkanie na terenie gminy,
 • wynajem domu/lokalu,
 • wyprowadzenie się osób lub zgon.
Obowiązek przekazywania aktualnych danych, mających wpływ na wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, spoczywa również na właścicielach instytucji i firm, u których wystąpiły różnice pomiędzy zadeklarowaną ilością odpadów, a faktyczną ilością odbieranych odpadów komunalnych.
 

Więcej artykułów…