Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT ... na rzecz wspomagania rozwoju wspólnoty lokalnej na terenie Gminy Rytwiany

INFORMACJA
O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ INNE PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) z zakresu projektów służących realizacji zadań publicznych na rzecz wspomagania rozwoju wspólnoty lokalnej na terenie Gminy Rytwiany.

bip_20190411.pdf


 

 

Więcej artykułów…