Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Kolejne inwestycje na drogach powiatowych

galeria fotografii artykułu

W dniu 7 maja br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie, odpisano umowy na realizację 5 zadań dotyczących remontów na drogach powiatowych. Dwa pierwsze zadania realizowane będą z dofinansowaniem z ,,Funduszu Dróg Samorządowych”.

Zadanie nr 1. dotyczy przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska – Bogoria - Klimontów w miejscowości Jurkowice dł. 0,995 km. Koszt inwestycji to 1 mln 156 tys. 038 zł, wysokość dotacji: 578 tys. 019 zł – 50 %, udział powiatu: 289 tys. 010 zł – 25%, udział gminy Bogoria: 289 tys. 009 zł – 25%.

Zadanie nr 2. dotyczy przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice w miejscowości Wiśniowa Poduchowna dł. 0,484 km. Koszt inwestycji to 391 tys. 939 zł, wysokość dotacji: 195 tys. 969 zł – 50%, udział powiatu: 97 tys. 986 zł – 25%, udział gminy Staszów: 97 tys. 984 zł – 25%.

Zakres prac w obydwu zadaniach to: wykonanie jezdni z mieszanek mastyksowo-grysowych, wykonanie chodnika o szer. 2,00 m z kostki brukowej, renowacja istniejącego odwodnienia, wykonanie pobocza gruntowego, uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu.


Kolejne 3 zadania realizowane będą z dofinansowaniem uzyskanym z funduszu na Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych.

Zadanie nr 1 dotyczy remontu odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka – Łukawica w miejscowości Kolonia Pęcławska dł. 1,400 km. Koszt inwestycji to 204 tys. 896 zł. Wysokość dotacji: 163 tys. 917 zł – 80 %, udział powiatu: 20 tys. 490 zł – 10 %, udział gminy Bogoria: 20 tys. 489 zł – 10%.

Zadanie nr 2. dotyczy przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany - Luszyca w miejscowości Rytwiany dł. 1,032 km. Koszt inwestycji: 507 tys. 752 zł, wysokość dotacji: 406 tys. 202 zł – 80 %, udział powiatu: 50 tys. 775 zł – 10 %, udział gminy Rytwiany: 50 tys. 775 zł – 10%.

Zadanie nr 3. dotyczy remontu odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice w miejscowości Wola Wiśniowska dł. 1,100 km. Koszt inwestycji: 359 tys. 124 zł, wysokość dotacji: 287 tys. 299 zł – 80 %, udział powiatu: 35 tys. 913 zł – 10 %, udział gminy Staszów: 35 tys. 912 – 10%.

Zakres prac wszystkich 3 zadań to: wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej i poboczy gruntowych. W zadaniu drugim - dodatkowo wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi, natomiast w zadaniu trzecim – wykonanie renowacji odwodnienia, tj. przepustów pod drogą i zjazdami.

Wykonawcą robót budowlanych ww. 5 inwestycji, będzie Przedsiębiorstwo Drogowe DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k. Termin realizacji zadania do 31.07.2019r.
Łącznie, na dzień 7 maja br., do odbudowy w 2019 roku, planuje się 5,011 km dróg powiatowych. Wartość inwestycji ogółem wynosi 2 mln 619 tys. 749 zł, w tym: środki zewnętrzne z dotacji – 1 mln 631 tys. 406 zł, udział własny powiatu staszowskiego – 494 tys. 174 zł, a udział gmin ogółem ( Staszów, Bogoria, Rytwiany ) - 494 tys. 169 zł.


Tekst i foto: Jan Mazanka

 

galeria fotografii artykułu

1. W czasie podpisania umów na remont 2 odcinków dróg powiatowych w gminie Bogoria. Umowy podpisali, od lewej: reprezentujący wykonawcę prokurent Tomasz Dyl - Przedsiębiorstwo Drogowe DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k., dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś i główna księgowa Zarządu Beata Kondek. Umowy podpisano w obecności: skarbnik powiatu Jolanty Piotrowskiej, starosty staszowskiego Józefa Żółciaka, wójta gminy Bogoria Marcina Adamczyka i wicestarosty Leszka Guzala.

galeria fotografii artykułu

2. Wymiana umów na remont 2 odcinków dróg powiatowych w gminie Bogoria, łączna długość odcinków to 2,395 km, a wartość inwestycji – 1 mln 360 tys. 934 zł.

galeria fotografii artykułu

3. W czasie podpisania umów na remont 2 odcinków dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Staszów. Umowy podpisali, od lewej: reprezentujący wykonawcę prokurent Tomasz Dyl - Przedsiębiorstwo Drogowe DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k., dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś i główna księgowa Zarządu Beata Kondek. Umowy podpisano w obecności: skarbnik powiatu Jolanty Piotrowskiej, starosty staszowskiego Józefa Żółciaka i zastępcy burmistrza Staszowa dr Ewy Kondek.

galeria fotografii artykułu

4. Wymiana umów na remont 2 odcinków dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Staszów, łączna długość odcinków to 1,584 km, a wartość inwestycji - 751 tys. 063 zł.

galeria fotografii artykułu

5. W czasie podpisania umów na remont odcinka drogi powiatowej na terenie gminy Rytwiany. Umowy podpisali, od lewej: reprezentujący wykonawcę prokurent Tomasz Dyl - Przedsiębiorstwo Drogowe DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k., dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś i główna księgowa Zarządu Beata Kondek. Umowy podpisano w obecności: wójta gminy Rytwiany Grzegorza Forkasiewicza, skarbnik powiatu Jolanty Piotrowskiej, starosty staszowskiego Józefa Żółciaka i wicestarosty Leszka Guzala.

galeria fotografii artykułu

6. Wymiana umów na remont odcinka drogi powiatowej o dł. 1,032 km w gminie Rytwiany, wartość inwestycji wynosi 507 tys. 752 zł.
 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej artykułów…