Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zawiadomienie o cenie wody i ścieków od 28 maja 2019 r. do 27 maja 2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE
 
Informacja-Gmina-RytwianyGminny Zakład Komunalny w Rytwianach informuje, żena podstawie art. 24i pkt. 7 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) oraz Decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie nr KR.RET.070.143.2018 w okresie od 28 maja 2019 r. do 27 maja 2020 r. na terenie Gminy Rytwiany:
 
 
 
Taryfa za 1 m3 wody pitnej wynosi 4,18 zł.
Cena dla odbiorców po dopłacie z budżetu Gminy Rytwiany:
 
dla gospodarstw domowych  
3,65 zł netto + 0,29 zł VAT 8% = 3,94 zł brutto
 
dla jednostek gospodarczych  
4,18 zł netto + 0,33 zł VAT 8% = 4,51 zł brutto
 
 

Taryfa za 1 m3 ścieków wynosi 12,03 zł.
Cena dla dostawców po dopłacie z budżetu Gminy Rytwiany:
 
dla gospodarstw domowych posiadających przyłącza kanalizacyjne z przydomową przepompownią ścieków
9,93 zł netto + 0,79 zł VAT 8% = 10,72 zł brutto
 
dla pozostałych gospodarstw domowych
10,13 zł netto + 0,81 zł VAT 8% = 10,94 zł brutto
 
dla jednostek gospodarczych  
12,03 zł netto + 0,96 zł VAT 8% = 12,99 zł brutto
 
 
 
 
Rytwiany, 14.05.2019 r.
Piotr Błąk
/-/ Kierownik GZK
 
 

 

 

Więcej artykułów…