Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Nadanie imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Strzegomiu oraz Publicznemu Samorządowemu Przedszkolu w Strzegomiu

W piątek 10 maja 2019 roku społeczność Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Strzegomiu wraz z zaproszonymi gośćmi przeżywała ceremonię nadania szkole i przedszkolu imienia 100- lecia Odzyskania Niepodległości.

Patronat nad uroczystością objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda.

Ta bardzo podniosła uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Strzegomiu, podczas której ks. Krzysztof Lechowicz poświęcił sztandar szkoły. Już w pięknej scenerii, na placu szkolnym, powitano przybyłych gości, wśród których obecni byli Poseł Pan Andrzej Kryj i Poseł Pan Marek Kwitek. Przewodniczący Rady Gminy Rytwiany- Pan Jerzy Gwizdowski wręczył- na ręce Pani Jolanty Bąk- Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Strzegomiu, uchwałę w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Strzegomiu oraz Publicznemu Samorządowemu Przedszkolu w Strzegomiu.

Rada Rodziców przekazała sztandar Pani Dyrektor, która z kolei powierzyła go Samorządowi Uczniowskiemu. Po czym odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów i przedszkolaków na sztandar. Kolejnym punktem ceremonii było odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej, ufundowanej przez Wójta Gminy Rytwiany- Grzegorza Forkasiewicza. Następnie uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzegomiu zaprezentowali przepiękny, wypełniony treściami patriotycznymi, poruszający program artystyczny oraz odśpiewali hymn szkoły , którego słowa i muzykę napisał Pan Andrzej Lechowicz. Goście, podczas przemówień, przekazywali gratulacje i wyrazy uznania dla organizatorów i wykonawców tego wzniosłego wydarzenia.

M.Z.


 galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu

galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu

galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu

galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu

galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu

galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu

galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu

 

Więcej artykułów…