Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych - deszcz nawalny

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Rytwiany
W związku z wystąpieniem w dniu 21.05.2019 r. na terenie Gminy Rytwiany niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
w postaci deszczu nawalnego i powodzi, uprzejmie informuję, że istnieje możliwość zgłaszania szkód w uprawach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych.
 
W celu dokonania zgłoszenia należy złożyć w Urzędzie Gminy Rytwiany wniosek o szacowanie strat w terminie do dnia 4 czerwca 2019 r.
Wniosek powinien zostać złożony na formularzu dostępnym w sekretariacie Urzędu Gminy, u sołtysów oraz na stronie internetowej www.rytwiany.com.pl. Do wniosku producent rolny dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie oraz w przypadku posiadania zwierząt gospodarskich kopie zgłoszenia do systemu IRZ. W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, formularze oświadczeń składa się do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich tylko uprawy znajdujące się na terenie danej gminy.
Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, nie może być mniejsza niż0,1 ha. Warunek ten nie dotyczy upraw pod osłonami. W zestawieniu przekazywanym do wojewody uwzględnia się tylko protokoły w których poziom szkód był wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej.
 
Wójt przypomina, że zgodnie z zarządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 lipca 2018 r. nr 60/2018 w przypadku budynków mieszkalnych straty są szacowane jedynie w przypadku, gdy woda wdarła się przez próg do części mieszkalnej – uniemożliwiając prowadzenie gospodarstwa domowego.
W piwnicach uznane może być tylko uszkodzenie pieca CO lub hydroforu, ale tylko w przypadku wdarcia się wody do piwnicy, a nie w wypadku podsiąków
i podtopień w związku z brakiem izolacji lub złym posadowieniem budynku.
W przypadku budynków mieszkalnych do otrzymania pomocy nie będą uwzględniane szkody m.in: solarów, ogrodzeń, wjazdów, zjazdów, wybrukowanych podwórek, altanek, garaży, budynków gospodarczych.
/-/WÓJT GMINY

 

TELEFONY: 15 864 79 30,       510 171 140                                                       Grzegorz Forkasiewicz       

Wniosek do pobrania:userfiles/file/wniosek_opady.pdf

 

Więcej artykułów…