Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Projekty pn. „Kierowca zawodowy – nowe kwalifikacje do zdobycia" oraz „Zawodowi kierowcy dla regionu świętokrzyskiego”, - bezpłatne kursy na prawo jazdy

 

Szanowni Państwo,
 
Szkoła Jazdy TOM Tomasz Molendowski, realizująca w Kielcach projekty pn. „Kierowca zawodowy – nowe kwalifikacje do zdobycia" oraz „Zawodowi kierowcy dla regionu świętokrzyskiego”, informuje o możliwości uczestnictwa w bezpłatnych kursach na prawo jazdy:
– komplet uprawnień - kat C, CE i kurs Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej (przewóz rzeczy) lub
– prawo jazdy kat. E do C.
W projekcie mogą wziąć udział osoby dorosłe z terenu woj. świętokrzyskiego, które chcą z własnej inicjatywy uzyskać lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe kierowcy ciężarówki lub autobusu.
 
W toku bieżącej rekrutacji, zachęcamy szczególnie osoby
w wieku pow. 50 lat
 lub z wykształceniem maksymalnie gimnazjalnym (podstawowym).
Poniżej link do strony internetowej, na której zamieszczone są informacje o projektach:
www.sjtom-ck.pl
(w zakładce „Projekty EFS” dostępna jest dokumentacja zgłoszeniowa oraz regulaminy poszczególnych projektów i rekrutacji).

Rekrutacja do kolejnych grup szkoleniowych prowadzona będzie do 04.06.2019
Wypełnione formularze zgłoszeniowe będzie można składać skanem na adres kierowcazawodowy@sjtom-ck.pllub w godzinach pracy biura projektu w Kielcach przy ul. Żelaznej 47/51A/15 (dni robocze w godz. 12-16).
Podstawowe zasady rekrutacji:
1) Bezwarunkowe pierwszeństwo osób niepełnosprawnych
2) Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby, które:
- posiadają wykształcenie na poziomie co najwyżej ISCED2 włącznie;
- ukończyły 50lat.
Osoby te będą stanowiły min. 50% uczestników projektu
3) Punkty premiujące na etapie rekrutacji będą przyznawane za spełnienie warunków:
- dochód członka rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej – 1 punkt;
- gospodarstwo domowe bez osób pracujących – 1 punkt (dot. projektu „Kierowca zawodowy..”)
- jak wyżej z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu – 1 punkt (dot. projektu „Kierowca zawodowy..”)
4) Pierwszeństwo dla kobiet na etapie rekrutacji w przypadku równej ilości punktów z mężczyznami.
 
Kursy kończą się egzaminami państwowymi na prawo jazdy oraz świadectwo kwalifikacji.
Projekty są współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014 -2020

 

 

Szkoła Jazdy „TOM” Tomasz Molendowski
ul. Żelazna 47/51 A/15, 25-014 Kielce
NIP 657-210-56-60
tel 600 22 77 66
 

 

Więcej artykułów…