Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

ZBIÓRKA PRZETERMINOWANYCH LEKÓW

 Informacja-Gmina-Rytwiany

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rytwiany!

Informujemy, że przygotowaliśmy dwa specjalne pojemniki na zbiórkę przeterminowanych leków.
Lokalizacja pojemników na przeterminowane leki:
  • w Ośrodku Zdrowia w Rytwianach - Rytwiany ul. Kościelna 9,
  • w Urzędzie Gminy Rytwiany - Rytwiany ul. Staszowska 15.
Przeterminowane leki zalicza się do odpadów niebezpiecznych. Po przekroczeniu terminu przydatności, zawarte w nich związki chemiczne mogą być bardzo szkodliwe dla zdrowia, a nawet życia ludzi i zwierząt. Ponadto, stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego, gdyż mimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną, co może powodować skażenie środowiska wodnego i glebowego. Leków nie wolno wyrzucać do zmieszanych odpadów komunalnych oraz toalet. Obecność leków w wodzie prowadzi do niebezpiecznej sytuacji, gdy bakterie i wirusy uodparniają się na nie.

 Co zrobić z przeterminowanymi lekami?

     Nie wyrzucaj leków do zwykłych śmieci domowych! Mogą stanowić zagrożenie dla zwierząt i roślin.

  Nie wyrzucaj leków do toalety! Oczyszczalnie nie radzą sobie z substancjami tego typu, przez co może dojść do skażenia wody.
Przynieś leki i wrzuć do specjalnego pojemnika na zbiórkę przeterminowanych leków w Ośrodku Zdrowia w Rytwianach lub w Urzędzie Gminy w Rytwianach zgodnie z poniższą instrukcją:
 

Informacja-Gmina-Rytwiany

 Informacja-Gmina-Rytwiany

Informacja-Gmina-Rytwiany

 

Więcej artykułów…