Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OGRANICZEŃ ZUŻYCIA WODY Z SIECI WODOCIĄGOWYCH W GMINIE RYTWIANY

 

W ZWIĄZKU Z FALĄ UPAŁÓW I ZNACZNYM WZROSTEM ZUŻYCIA WODY POBIERANEJ Z SIECI WODOCIĄGOWYCH, W CELU UNIKNIĘCIA PRZERW W DOSTAWIE WODY, GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W RYTWIANACH ZWRACA SIĘ DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI
 
RYTWIANY, STASZÓW – ul. Kolejowa i Zielona Dolina, STRZEGOM, STRZEGOMEK, KŁODA, RUDA, NIEDZIAŁKI, SZCZEKA, SICHÓW DUŻY, SICHÓW MAŁY, PODBOREK, PACANÓWKA, SYDZYNA, GROBLA, GAJ ŚWIĘCICKI, ŚWIĘCICA, TUKLĘCZ     
 
Z PROŚBĄ O OGRANICZENIE WYKORZYSTYWANIA PRZEZ ODBIORCÓW WODY DO INNYCH CELÓW NIŻ SOCJALNO – BYTOWE, TJ. PODLEWANIA TRAWNIKÓW, PODLEWANIA OGRÓDKÓW, PODLEWANIA UPRAW, NAPEŁNIANIA BASENÓW, itp.
 NADMIERNE ZUŻYCIE WODY BĘDZIE SKUTKOWAŁO PRZERWAMI W DOSTAWIE WODY LUB CAŁKOWITYM BRAKIEM WODY W SIECI WODOCIĄGOWEJ.
 
Rytwiany, 12.06.2019 r.
 Piotr Błąk
Kierownik GZK

 

 

Więcej artykułów…