Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Świadczenie wychowawcze 500+ od 01 lipca 2019 r.

 

Informacja-Gmina-Rytwiany

Rozszerzenie Programu „Rodzina 500+” na każde dziecko w rodzinie – niezależnie od dochodów.


Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na każde dziecko do 18-go roku życia, bez uwzględnienia kryterium dochodowego.


W sprawach wniosków złożonych po dniu 30 czerwca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 31 maja 2021 r.


Zlikwidowany został wymóg ustalenia alimentów od drugiego rodzica w przypadku składania wniosku o świadczenie przez osobę samotnie wychowującą dziecko.
Kolejną zmianą jest wprowadzenie 3-miesięcznego terminu na złożenie wniosku
o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Wypłata tego świadczenia po złożeniu wniosku w ww. terminie będzie następować z wyrównaniem od dnia narodzin.
Od dnia 1 lipca 2019 r. ustawodawca zrezygnował z wydawania decyzji administracyjnej o przyznaniu prawa do świadczenia. Osoba, której przyznane zostanie świadczenie, otrzyma o tym informację przesłaną na adres poczty elektronicznej. Gdy adres poczty elektronicznej nie zostanie podany we wniosku, informację będzie można również odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka. Informacje nie będą wysyłane za pośrednictwem poczty.


Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać od 1 lipca br. w formie elektronicznej (za pośrednictwem bankowości elektronicznej, ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - PUE ZUS)
Od 1 sierpnia br. wnioski w wersji papierowej można będzie składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach.


Ważne dla osób niepobierających w ogóle świadczenia wychowawczego, lub niepobierających świadczenia na pierwsze dziecko poniżej 18 roku życia:
Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko, na które jeszcze nie otrzymuje się świadczenia, wniosek należy złożyć w okresie od 1 lipca do 30 września 2019 r. – wtedy świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r.
Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września 2019 r. świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.

Kiedy wypłata świadczenia 500 złotych na dziecko, na które nie było dotychczas  ustalone prawo do świadczenia wychowawczego?

Wnioski złożone od 01 lipca do 31 sierpnia 2019 r. - wypłata świadczenia (z wyrównaniem od lipca 2019 r.) w terminie do 31 października 2019 r.
Wnioski złożone od 01 września  do 30 września 2019 r. - wypłata świadczenia (z wyrównaniem od lipca) w terminie do 30 listopada 2019 r.
Wnioski złożone od 01 października  do 31 października 2019 r. - wypłata świadczenia od października, (bez prawa do wyrównania od lipca!) w terminie do 31 grudnia 2019 r.
Wnioski złożone od 01 listopada do 30 listopada 2019 r. - wypłata świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, w terminie do 31 stycznia 2019 r.
Wnioski złożone od 01 grudnia  do 31 stycznia 2019 r. - wypłata świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, w terminie do 29 lutego 2019 r.

W przypadku rodziców, którzy mają przyznane świadczenie do końca września 2019 r., w celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego po 30 września bieżącego roku, wnioski będzie można składać od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną.
Wnioski złożone od 01 lipca do 31 sierpnia 2019 r., - wypłata świadczenia w terminie do 31 października 2019 r.
Wnioski złożone od 01 września do 30 września 2019 r. - wypłata świadczeń w terminie do 30 listopada 2019 r.
Wnioski złożone od 01 października do 31 października 2019 r. - wypłata świadczeń w terminie do 31 grudnia 2019 r.
Wnioski złożone od 01 listopada do 30 listopada 2019 r. - wypłata świadczeń (bez prawa do wyrównania za październik 2019 r.!) w terminie do 31 stycznia 2020 r.
Wnioski złożone od 01 grudnia do 31 stycznia 2020 r. - wypłata świadczeń (od miesiąca złożenia wniosku !) w terminie do 29 lutego 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku przebywania  i wykonywania pracy przez członka rodziny poza granicami kraju, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  wraz z  niezbędną dokumentacją są nadal wysyłane do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w celu ustalenia czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i wydania rozstrzygnięcia przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
Wnioski w wersji papierowej o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+  będą dostępne od drugiej połowy lipca 2019r.  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytwianach, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany, pok.22, od 7.30 do 15.30.

Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej można zapoznać się z informacjami dot. świadczenia wychowawczego 500+.
 

 

Więcej artykułów…