Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 58

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 58
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 17:13 dnia 12.06.2019
Zjawisko/Stopien zagrożenia Upał/2
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: buski(36), jędrzejowski(37), kazimierski(37), Kielce(37), kielecki(37), konecki(35),
opatowski(36), ostrowiecki(36), pińczowski(37), sandomierski(37), skarżyski(36),
starachowicki(38), staszowski(36), włoszczowski(35)
Ważność od godz. 12:00 dnia 13.06.2019 do godz. 20:00 dnia 16.06.2019
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura
minimalna w nocy od 17°C do 19°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 12:00/13.06 do
20:00/16.06.2019 temp. maks 34 st, temp min od 17 st do 19 st. Dotyczy powiatów: wszystkie
powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopien zagrożenia Upał/2
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: buski(35), jędrzejowski(36), kazimierski(36), Kielce(36), kielecki(36), konecki(34),
opatowski(35), ostrowiecki(35), pińczowski(36), sandomierski(36), skarżyski(35),
starachowicki(37), staszowski(35), włoszczowski(34)
Ważność od godz. 12:00 dnia 10.06.2019 do godz. 20:00 dnia 12.06.2019
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14
tel: 12-6398150, fax: 12-4251973
email: meteo.krakow@imgw.pl
www: www.imgw.pl
strona 1 z 2
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura
minimalna w nocy od 17°C do 20°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 12:00/10.06 do
20:00/12.06.2019 temp. maks 33 st, temp min od 17 st do 20 st. Dotyczy powiatów: wszystkie
powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Uwagi Przewiduje się możliwość powtórnego wydania ostrzeżenia o upale obowiązującego w piątek
i w sobotę.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Bartłomiej Pietras
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14
tel: 12-6398150, fax: 12-4251973
email: meteo.krakow@imgw.pl
www: www.imgw.pl
strona

 

Więcej artykułów…