Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacje w sprawie wyborów do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach

Szanowni Państwo Rolnicy,

Uprzejmie informujemy, że 31 maja 2019 r. upływa V kadencja organów samorządu rolniczego. Kolejne wybory odbędą się w dniu 28 lipca 2019 r. Wszystkie dokumenty, wzory dokumentów i formularzy oraz informacje o tym zdarzeniu będą zamieszczane  na naszej stronie w tym miejscu, poniżej chronologicznie:

Uchwała KRIR_1 w sprawie wyborów do izb rolniczych pobierz

Uchwała KRIR_2 w sprawie zarządzenia wyborów pobierz

Zgłoszenia kandydatów  do WKW należy dostarczyć do 25. marca 2019 roku do godz 15.00  do Biura Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach ul. Chopina 15/3

Dokumenty dla kandydatów na członków WKW: Zgłoszenie kandydata Oświadczenie o opłacaniu podatku rolnego Zgoda na przetw danych osobowych

Kandydaci na członka Komisji Okręgowej muszą odpowiadać następującym kryteriom:

- być członkami samorządu rolniczego w rozumieniu ustawy o izbach rolniczych

- nie będą kandydowały w wyborach do samorządu rolniczego w dniu 28 lipca 2019 roku

Termin dostarczenia zgłoszeń na członków Komisji Okręgowej: 24 maja 2019 r. do godz. 15.00 Decyduje data stempla pocztowego.

Wymagane dokumenty znajdują się poniżej:

Formularz zgłoszeniowy,

Oświadczenie o opłacaniu podatku rolnego

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO,

Pełnomocnictwo_osoby prawne

Czytelnie wypełnione oryginały dokumentów prosimy składać w sekretariacie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, 25-356 Kielce ul. Chopina 15/3 lub wysyłać pocztą.

Zgłoszenia kandydatów na członków rad powiatowych do Okręgowych Komisji Wyborczych w gminach: (najpóźniej do 5 lipca 2019r.)

Lista poparcia kandydata (osoby fizycznej); Lista poparcia kandydata (osoba prawna); WYJAŚNIENIE dot. zmiany wzoru listy w dn.5.06.2019r.

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie zgoda na kandydowanie; 

Protokół rejestracji kandydata; 

Upoważnienie kandydata do złoszenia jego kandydatury

Zgłoszenie kandydata

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

OBWIESZCZENIE Wykaz okręgów wyborczych

Informujemy, iż składy oraz siedziby poszczególnych Okręgowych Komisji Wyborczych stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia. Ponadto nadmieniamy, iż dyżury osób wyznaczonych do ich pełnienia, 

w szczególności dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków rady powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej będą odbywały się w godzinach pracy poszczególnych Urzędów Gmin.

Wykaz okręgów wyborczych

Skład komisji wyborczych

 Źródło:sir-kielce.pl, 13.06.2019.

 

Więcej artykułów…