Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacja GOPS Rytwiany o terminach składania wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 2019/2020

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYTWIANACH INFORMUJE:
 
OD 1 LIPCA 2019 ROKU BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NATOMIAST OD 1 SIERPNIA 2019 ROKU  BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI W FORMIE PAPIEROWEJ W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO:
 
- ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO),
- ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO,
 
NA OKRES ZASIŁKOWY / ŚWIADCZENIOWY 2019/ 2020.
 
UWAGA!
ŻEBY NIE UTRACIĆ PRAWA DO:
- ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZA M-C LISTOPAD 2019 R. - WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 2019-11-30.
- ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ZA M-C PAŹDZIERNIK  2019 R. - WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 2019-10-31.
 
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ust. 2a ust. 3, ust. 4, ust. 4a w/w ustawy o świadczeniach rodzinnych :
Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
Zgodnie z art. 20, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7 i ust. 8 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.”,
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
 
Druki będą dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytwianach
ul. Staszowska 15, pokój 22 (I piętro)
lub do pobrania na stronie
GOPS RYTWIANY
 
MRPiPS
 

 

Więcej artykułów…