Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Ogłoszenie o warunkowej przydatności wody do spożycia w miejscowości Rytwiany

OGŁOSZENIE
 
Gminny Zakład Komunalny w Rytwianach informuje mieszkańców miejscowości Rytwiany o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu „Rytwiany” w związku z przekroczeniem zawartości manganu.
 
Z powodu dużego wzrostu poboru wody w okresie letnim, istniejący ciąg technologiczny na ujęciu wody w Rytwianach staje się nieskuteczny.
 
W celu poprawy jakości wody pitnej z ujęcia w Rytwianach, w  terminie do 30 listopada 2019 r. zostanie wykonana modernizacja ciągu technologicznego, która wpłynie na poprawę procesu uzdatniania wody.
 
 
 
Rytwiany, 12.07.2019 r.                                                                                                                
                                                                                 Piotr Błąk
                                                                                 Kierownik GZK
 
 
           

 

Więcej artykułów…