Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

NOWE WZORY DEKLARACJI I INFORMACJI DOT. PODATKÓW LOKALNYCH

Informuje się o nowych wzorach deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

 
Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne:
 • podatek od nieruchomości,
 • podatek rolny, 
 • podatek leśny.
Do każdej deklaracji i informacji są załączniki: o przedmiotach podlegających opodatkowaniu danym podatkiem oraz o przedmiotach zwolnionych, a w przypadku osób fizycznych również załącznik Nr 3 – dane pozostałych podatników.
 
Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie http://www.rytwiany.bip.jur.pl/kategorie/aktualne_podatki_i_oplaty_lokalne                                                                                                                                                                                                                                                           
Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.
 
Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.
 
Druki podatkowe obowiązujące do 30.06.2019 r.: 
 
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ROLNEGO, LEŚNEGO - os. fizyczne informacja_nieruchomosc_rolny_lesny_2016_os_fizyczne.doc
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - os. prawne nieruchomosc_os_prawne_2016.doc
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY - os. prawne rolny_os_prawne_2016.doc
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY - os. prawne lesny_osoby_prawne_2016.doc
 
 
Druki podatkowe obowiązujące od 01.07.2019 r.:
 • osoby fizyczne:
  • Informacja o gruntach (IR-1)
  • Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1)
  • Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2)
  • Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (ZIR-3)
  • Informacja o lasach (IL-1)
  • Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1)
  • Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2)
  • Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (ZIL-3)
  • Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)
  • Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1)
  • Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2)
  • Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (ZIN-3)
 • Osoby prawne:
  • Deklaracja na podatek leśny (DL-1)
  • Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1)
  • Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2)
  • Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
  • Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1)
  • Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2)
  • Deklaracja na podatek rolny (DR-1)
  • Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1)
  • Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2)
                                                        

SEKRETARZ GMINY
/-/TOMASZ FĄFARA

Informacja-Gmina-Rytwiany

 

Więcej artykułów…