Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

INFORMACJA O NABORZE DEKLARACJI W RAMACH INWENTARYZACJI FOLII ROLNICZYCH ORAZ INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Informacja-Gmina-RytwianyWójt Gminy Rytwiany informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina Rytwiany wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem, aby jednak ustalić możliwości wzięcia w nim udziału, konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji.
W ramach dotacji kwalifikowane są koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
W związku z powyższym, prowadzący gospodarstwo rolne na terenie gminy Rytwiany zainteresowani sprawą, mogą złożyć informację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów na moment złożenia deklaracji. Druk deklaracji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Rytwiany lub do pobrania w Urzędzie Gminy Rytwiany pok. 30 oraz u Sołtysów.

Pobierz druk deklaracji

Sposób składania informacji: Urząd Gminy Rytwiany ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany osobiście lub pocztą do dnia 15.11.2019 r.

Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione przy składaniu wniosku o pomoc finansową.

Uzyskana informacja będzie potraktowana jako inwentaryzacja w/w odpadów, dla potrzeb naboru wniosków o dofinansowanie, w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A w Warszawie.

Złożone oświadczenie nie jest równoznaczne z uzyskaniem pomocy finansowej do utylizacji tego rodzaju odpadów.

UWAGA! NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO INFORMACJĄ O POSIADANEJ ILOŚCI WYROBÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE GMINY.

 

 

Więcej artykułów…