Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Realizacja „PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RYTWIANY”

 

Informacja-Gmina-RytwianyInformacja-Gmina-Rytwiany
Realizacja „PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RYTWIANY”
                W 2019 r. Gmina Rytwiany realizuje  zadanie pn. ”Usuwanie  wyrobów  zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiany”.  
Zadanie obejmuje:
- demontaż pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest, transport i utylizacje na składowisku w Dobrowie gm. Tuczępy w ilości  2431m2.  
- usuwanie odpadów zawierających azbest zalęgających na posesjach, transport
i utylizacje na składowisku w Dobrowie gm. Tuczępy w ilości 3737m2
Całkowity koszt zadania wyniesie: 26 716,86 zł.
Na pokrycie kosztów Gmina Rytwiany otrzyma dotację w wysokości:
- 13 358,43 zł (50%) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,              
- 13 358,43 zł (50%) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Wójt Gminy Rytwiany
    mgr Grzegorz Forkasiewicz

 

 

 

Więcej artykułów…