Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie

galeria fotografii artykułuW dniu 28 listopada 2019 roku w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach odbyła się miła uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie dla par, które przeżyły w związku małżeńskim 50 lat. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wójt Gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz wręczył medale następującym parom małżeńskim świętującym Złote Gody:
Państwu Danucie i Zygmuntowi Strzeleckim z Sichowa Dużego
Państwu Joannie i Marianowi Saramakom z Rytwian
Państwu Danucie i Józefowi Rajcom z Rytwian
Państwu Teresie i Ryszardowi Raczyńskim z Rytwian
Państwu Stefanii i Stefanowi Pedryczom z Niedziałek
Państwu Krystynie i Stanisławowi Korycińskim z Sichowa Dużego
Państwu Halinie i Tadeuszowi Kalinom z Rytwian
Państwu Wandzie i Józefowi Dziubom z Rytwian
Państwu Stanisławie i Jerzemu Borkowskim z Rytwian
Państwu Teresie i Janowi Bobrowskim z Szczeki
Państwu Barbarze i Henrykowi Uśmiałom z Sichowa Dużego.

Niestety w uroczystości nie wzięli udziału Państwo Stanisława i Stefan Zawadowie z Strzegomka oraz Państwo Zofia i Florian Marcowie z Sichowa Małego, którym medale zostaną wręczone w innym terminie.

Jubilaci oprócz życzeń złożonych przez Wójta Gminy Grzegorza Frokasiewicza i Sekretarza Gminy Tomasza Fąfarę otrzymali kwiaty i słodkie upominki. Po części oficjalnej wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek. Przy lampce szampana i muzyce wspominano dawne czasy, były rozmowy o recepcie na szczęśliwy, trwały związek małżeński oraz o pokonywaniu trudnych chwil, których w ciągu 50 lat wspólnego życia nie brakowało. Szanownym Jubilatom gratulujemy i składamy życzenia dobrego zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

U.M.
 

galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu

galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu

galeria fotografii artykułu  galeria fotografii artykuługaleria fotografii artykułu

galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykuługaleria fotografii artykułu

galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykuługaleria fotografii artykułu

galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykuługaleria fotografii artykułu

galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykuługaleria fotografii artykułu

galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu

galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu

 

Więcej artykułów…