Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XIX sesję Rady Gminy

Informacja-Gmina-RytwianyNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506)

z w o ł u j ę
XIX sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 17 grudnia 2019 r. (wtorek)
o godzinie 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z sesji nr XVIII.
5. Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji.
6. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
7. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
8. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2019 – 2030.
9. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
10. Uchwała w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Rytwiany na rok szkolny 2019/2020.
11. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.
13. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gwizdowski
 

 

Więcej artykułów…