Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu w 2020 roku

 UWAGA AZBEST

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu w 2020 roku
z terenu Gminy Rytwiany  w ramach realizacji zadań  zawartych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rytwiany na lata 2013-2032 ”.
 
      Wójt Gminy Rytwiany ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiany w 2020 r. w ramach realizacji zadań  zawartych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rytwiany na lata 2013-2032 ”.
Dofinansowaniu podlegają w 100% koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania materiałów budowlanych w postaci płyt azbestowo-cementowych zawierających azbest bądź koszty transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest.
Dotacja na to zadanie pozyskiwana jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z budżetu powiatu staszowskiego.

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę w/w dofinansowania.
                                       
Wnioski składać mogą osoby fizyczne będące właścicielami (współwłaścicielami, wieczystymi użytkownikami) budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy Rytwiany.
Złożone wnioski  o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich złożenia do czasu wyczerpania środków pieniężnych przeznaczonych w budżecie w 2020  i pozyskanych  dotacji.
 
Termin składania wniosków upływa z dniem 31.03.2020 r.
 
Druk wniosku jest dostępny na stronie Gminy Rytwiany lub w Urzędzie Gminy Rytwiany ul. Staszowska 15 pok. 30
 
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 15 864 79 57.
 
UWAGA! Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
                                
                                                                                                                            
                                                                                                                           Wójt Gminy Rytwiany
                                                                                                                             mgr Grzegorz Forkasiewicz
 
  
 
 

Więcej artykułów…