Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Nabór kandydatów na członków Świętokrzyskiej Rady Seniorów

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (www.swietokrzyskie.pro) w dniu 31 grudnia 2019r.  zostało opublikowane Ogłoszenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w sprawie naboru kandydatów na członków Świętokrzyskiej Rady Seniorów.

Zwracam się z prośbą o przekazanie niniejszej informacji podmiotom funkcjonującym na terenie gminy wskazanym w treści ogłoszenia jako właściwe do zgłaszania swoich przedstawicieli do Rady tj.:
·       Rad Seniorów,
·       Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
·       Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
·       organizacji pozarządowych mających w obszarze swojej pracy działania na rzecz seniorów,
·       niezrzeszonych grup aktywnych seniorów w wieku 60 lat i więcej, działających wspólnie i na rzecz swojego środowiska np. w klubach seniora, posiadających co najmniej dwie rekomendacje organizacji mających w obszarze swojej pracy działania na rzecz seniorów.
 
Oferty należy przesłać na adres e-mail: sek.rops@sejmik.kielce.pl; pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce z dopiskiem „Świętokrzyska Rada Seniorów” w terminie 28 dni od daty opublikowania Ogłoszenia tj. do dnia 28 stycznia 2020r.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej tel. 41 342-16-92, 41 342-13-88.
 
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  w Kielcach

 

Więcej artykułów…