Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XXI sesję Rady Gminy Rytwiany

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

z w o ł u j ę
XXI sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 28 stycznia 2020 r. (wtorek)
o godzinie 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z sesji nr XX.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7. Sprawozdanie z pracy komisji stałych Rady Gminy za 2019 r.
8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady Gminy na 2020 r.
9. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2020 – 2029.
10. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
11. Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, ustalenia specjalności i form doskonalenia, na które w 2020 roku będzie przysługiwało dofinansowanie.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.
13. Zamknięcie sesji.

 


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jerzy Gwizdowski

 

 

Więcej artykułów…