Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacja o projekcie „Readaptacja osób uzależnionych do społeczeństwa”

                      

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Hostel dla Uzależnionych od Alkoholu w Połańcu rozpoczął realizację projektu pt. „Readaptacja osób uzależnionych do społeczeństwa” według umowy Nr RPSW.09.02.03-26-0016/18-00 z dnia 09.07.2019 r. o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Cele projektu jest wzrost dostępności usług zdrowotnych dla minimum 40 osób (8K/32M) uzależnionych od alkoholu i/lub środków psychoaktywnych poprzez objęcie tych osób specjalistyczną terapią oraz stworzenie 10 nowych miejsc terapeutycznych w budynku naszego hostelu. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2019 r. do 31.08.2021 r.

W ramach projektu:

- przeprowadzimy prace adaptacyjne mające na celu utworzenie 10 miejsc terapeutycznych,  w tym miejsce dla osoby z niepełnosprawnościami;

- obejmiemy wsparciem terapeutycznym min. 40 osób (8K/32M), w tym 4 osoby z niepełno sprawnościami.

Powyższe działania przyczynią się do wzrostu dostępności usług zdrowotnych dla osób uzależnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

            Całkowita wartość projektu wynosi: 759 763,58 PLN, a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosło 645 799,04 PLN.

Zgłoszenia do projektu dokonuje się  na podstawie przesłanego  formularza zgłoszeniowego, wypełnionego  i podpisanego a następnie wysłanego lub przywiezionego osobiście pod adres:

Hostel dla Uzależnionych od Alkoholu „Wspólnota”

28-230 Połaniec

ul. 11-go Listopada 15

woj. świętokrzyskie

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 15 865 07 38, 784 583 558

Terminy rekrutacji:

I nabór – lipiec – sierpień 2019 r.

II nabór – styczeń – luty 2020 r.

III nabór – lipiec – sierpień 2020r.

IV nabór – styczeń – luty 2021 r.

Ulotka informacyjna

 

 

 

Więcej artykułów…