Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

VI Marsz Szlakiem Powstania Styczniowego - relacja

Powstanie styczniowe było to największe polskie powstanie narodowe, wywołane przeciwko Rosji. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim. Trwało do jesieni 1864. Spowodowane zostało narastającym terrorem jaki państwo rosyjskie siało na ziemiach polskich. Objęło tereny Królestwa Polskiego, Litwy, Białorusi i w mniejszym stopniu Ukrainy, poparła je także ludność polska z zaborów pruskiego i austriackiego. Powstanie styczniowe zostało zakończone militarną klęską Polaków.

Informacja-Gmina-Rytwiany
Z tej okazji aby godnie uczcić 157 rocznicę Powstania Styczniowego z inicjatywy Wójta Gminy Rytwiany pana Grzegorza Forkasiewicza oraz Burmistrza Miasta i Gminy Staszów pana Leszka Kopcia w sobotę 25 stycznia, odbył się VI Marsz Szlakiem Powstania Styczniowego. 16-kilometrową wędrówkę rozpoczęto jak co roku z Pałacu „Dzięki” w Wiązownicy Kolonii. Na miejscu organizatorzy wydarzenia powitali przybyłych gości, podziękowali im za obecność oraz życzyli piechurom szczęśliwej i bezpiecznej dalszej drogi. Wśród obecnych byli między innymi: Wójt Gminy Rytwiany pan Grzegorz Forkasiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Staszów pan Leszek Kopeć, Radny Sejmiku Wojewódzkiego pan Paweł Krakowiak, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Rytwianach pan Robert Wyrazik wraz z pracownikami, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rytwianach pani Dorota Gwizdowska, członkowie Koła Grodzkiego PTTK w Staszowie, pracownicy Nadleśnictwa Staszów, harcerze. Nie mogło zabraknąć również grupy rekonstrukcji historycznej pod kierunkiem pana Pawła Ciepieli. Droga Marszu wiodła przez leśne ścieżki lasów staszowskich. Przy Mogile Powstańców Styczniowych, znajdującej się przy drodze Strzegom-Rytwiany hołd poległym za wolność Ojczyzny złożyły oficjalne delegacje: Starosta Staszowski pan Józef Żółciak, władze samorządowe Gminy Rytwiany na czele z Wójtem  panem Grzegorzem Forkasiewiczem,  Burmistrz Miasta i Gminy Staszów pan Leszek Kopeć, delegacja Gminnego Centrum Kultury w Rytwianach, delegacja Polskich Drużyn Strzeleckich, delegacja Nadleśnictwa Staszów i harcerze. Następnie apel poległych odczytał pan Roman Marchewka przedstawiciel Małogoskiego Oddziału Powstańczego. Zakończeniem oficjalnej części uroczystości było oddanie salwy honorowej przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej „Oddział Powstańczy z 1863 roku” z Małogoszcza. Po oficjalnych uroczystościach kolumna pieszych przemaszerowała do parku przy ruinach zamku w Rytwianach. Uczestnicy po długiej trasie mogli skosztować gorącej kwaśnicy na wędzonce przygotowanej przez członków Stowarzyszenia „Nasze Rytwiany” pod okiem prezesa pana Jana Godzwona oraz posłuchać opowieści powstańczych z udziałem grupy rekonstrukcyjnej Małogoskiego Oddziału Powstańczego pod dowództwem pana Grzegorza Szymańskiego. Udział w tego typu wydarzeniach to dla mieszkańców gminy doskonała forma kultywowania patriotyzmu i uczczenia pamięci o Powstaniu Styczniowym oraz aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.
 
Serdeczne podziękowania kierujemy dla wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania Marszu.
                                                                                               
 
Kamila Jaguś
Informacja-Gmina-Rytwiany
Informacja-Gmina-RytwianyInformacja-Gmina-RytwianyInformacja-Gmina-Rytwiany
 
źródło: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach

 

 

Więcej artykułów…