Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Realizacja „PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RYTWIANY”

 Informacja-Gmina-RytwianyInformacja-Gmina-Rytwiany

Realizacja „PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RYTWIANY”
W 2020 r. Gmina Rytwiany realizuje  zadanie pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiany”.  
Zadanie obejmuje:
  • demontaż pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest, transport i utylizacje na składowisku w Dobrowie gm. Tuczępy w ilości  1487m2.  
  • usuwanie odpadów zawierających azbest zalęgających na posesjach, transport i utylizację na składowisku w Dobrowie gm. Tuczępy w ilości 4437m2
Całkowity koszt zadania wyniesie: 34 481,43 zł.
Na pokrycie kosztów Gmina Rytwiany otrzyma dotację w wysokości:
  • 17 240,71 zł (tj. 50% całkowitego kosztu) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,
  • 17 240,72 zł (tj. 50% całkowitego kosztu) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

 

Wójt Gminy Rytwiany
    mgr Grzegorz Forkasiewicz
 

Więcej artykułów…