Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Wnioski 500+ 2021/2022

 WAŻNE !: W związku z gwałtownym wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2, z koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa, uniknięcia kolejek i ograniczenia do minimum czasu oczekiwania na miejscu oraz w celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia wniosku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach prosi o korzystanie z bezpiecznej, prostej i wygodnej drogi elektronicznej podczas składania wniosków 500+ (za pomocą bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia, a także Platformy Usług Elektronicznych ZUS).

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach przypomina rodzicom dzieci do 18 roku życia o konieczności złożenia wniosku 500+ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ można składać: 

• drogą elektroniczną: od dnia 1 lutego 2021 r. 

• w formie papierowej: od dnia 1 kwietnia 2021 r.

(poprzez wizytę w urzędzie lub za pośrednictwem poczty) .

Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

 

UWAGA !: Jednocześnie informujemy, że w przypadku przebywania  i wykonywania pracy przez członka rodziny poza granicami kraju, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  wraz z  niezbędną dokumentacją są nadal wysyłane do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w celu ustalenia czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i wydania rozstrzygnięcia przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Wnioski w wersji papierowej w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ będą dostępne od drugiej połowy marca 2021r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytwianach, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany, pok.22, od 7.30 do 15.30, tel: 15 8 64 79 33.

 

 

 

Więcej artykułów…