Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Ogłoszenie Konkursu na realizację zadania publicznego p.n. „Wspomaganie rozwoju wspólnotylokalnej na terenie Gminy Rytwiany”

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.) z zakresu projektów służących realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Rytwiany

 

Do pobrania zarządzenie wraz z treścią ogłoszenia konkursu na stronie BIP Gminy Rytwiany pod adresem: https://www.rytwiany.bip.jur.pl/artykuly/3035

 

 

 

Więcej artykułów…