Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE W SPRAWIE MOF STASZOWA

W dniu 8 czerwca 2021 r., w sali konferencyjnej staszowskiego magistratu, podpisano porozumienie w sprawie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa, do którego należą Staszów, Rytwiany oraz Oleśnica 

Miejski Obszar Funkcjonalny Staszowa został wpisany do Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030. Stanowi jeden z obszarów funkcjonalnych strategicznej interwencji zgodnie z Uchwałą Nr XXX/406/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2021r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.
 
Porozumienie międzygminne w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa podpisali burmistrz Leszek Kopeć, reprezentujący miasto i gminę Staszów, burmistrz Leszek Juda, reprezentujący miasto i gminę Oleśnica oraz wójt Grzegorz Forkasiewicz, reprezentujący gminę Rytwiany.
Podpisanie dokumentu odbyło się z udziałem zaproszonych gości. Za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w spotkaniu uczestniczyła Anna Krupka – sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się również Krzysztof Lipiec – Poseł na Sejm RP, Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Marek Strzała – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, dr Ewa Kondek – zastępca burmistrza miasta i gminy Staszów, przedstawiciele zarządu Enea Elektrownia Połaniec: Bogusław Rybacki, Agnieszka Wojdan oraz Janusz Paruzel, a także Paweł Walczyszyn – prezes spółki InicjatywaLokalna.pl.
 
Podpisany dziś dokument ma na uwadze dalsze wzmacnianie i rozwój wzajemnych więzi partnerskich oraz integracji terytorialnej, w celu sprzyjania zrównoważonemu rozwojowi Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa. Porozumienie międzygminne to również wsparcie zaangażowania w zarządzaniu środkami strukturalnymi Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 oraz efektywne wykorzystanie środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
 
Na podstawie porozumienia międzygminnego miasto i gmina Staszów została liderem, reprezentującym strony między innymi w procesie programowania, negocjacji i przygotowania dokumentów strategicznych.
Przedmiotem niniejszego porozumienia jest wykonanie dokumentów strategicznych niezbędnych do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Podczas spotkania burmistrz Leszek Kopeć podpisał umowę z Pawłem Walczyszynem – prezesem spółki InicjatywaLokalna.pl. Umowa ta jest pierwszym krokiem do opracowania przez firmę Strategii oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa.
 

Zapraszamy do obejrzenia poniższej galerii:

 

 

galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu

 

Więcej artykułów…